Den eneste autoritet, vi lytter til, er virkeligheden!

Sådan træner vi

Selv det mest veludviklede butikskoncept og gode butiksplaceringer er ikke tilstrækkeligt for succes. Lederne og butikspersonalets kompetencer og indstilling udgør en væsentlig forudsætning for vækst og udvikling.

Vores konsulenter har mange års erfaring med træning og udvikling af retailere. Dels som konsulenter men også som HR-ansvarlige i førende detailkæder. Vores filosofi er, at træning skal være målrettet detailhandel og tage afsæt i den hverdag ledere og butikspersonalet har i deres butikker. Vi har stor erfaring med at træne på alle niveauer og dermed skabe indsatser der arbejder mod kædens mål.

 

Teori og praksis

GML-HR Retail kombinerer anerkendt teori, relevant erhvervserfaring samt praktiske øvelser for at udbyde skræddersyede kurser, der giver resultater. Ny viden og nye værktøjer er intet værd, hvis de ikke kommer med ud af kursuslokalet og bliver til målbare forbedringer ude i butikkerne.

Vi arbejder på at få mennesker til at lykkes med deres arbejde. I åbningstiden, i butikkerne, over for kunderne. Det er nemlig ude i virkeligheden, resultaterne skal opnås. Derfor tager vores træning udgangspunkt i målinger af den aktuelle performance.

Og derfor bliver træningen fulgt op med et målrettet program for eksekvering og opfølgning ude i butikkerne. På den måde bliver alt det, vi gør, holdt op imod den eneste sande autoritet – nemlig virkeligheden.

Forløb

For os er det vigtigt, at undervisningen er baseret på valid teori, er praktisk anvendelig og gør en forskel i hverdagen. Vores kursister skal kunne mærke konsulenternes passion for retail og evne til at bruge egne erfaringer i undervisningen. Træningen skal gøre en forskel for den enkeltes performance og for kundens bundlinje. Vores træningsforløb består ofte af måling, træning og opfølgning.

– Måling: Hvad er udgangspunktet, og hvad er potentialet?
– Træning: Målrettet forbedring af performance på udvalgte områder samt indfrielse af potentialet.
– Opfølgning: Hvilke resultater er opnået, og hvad skal gøres for yderligere forbedring?

Moduler og temaer

Vi leverer uddannelse i mange kategorier, herunder akademiuddannelse, kædekursusudbud, talenthold og individuel sparring. Vi gennemfører træning både i kursuslokalet og på salgsarealet i butikken. Vores undervisningsplatform er bred og indeholder moduler  inden for bl.a. følgende områder:

– Ledertræning
– Salgstræning
– Organisations- og personlig udvikling
– Implementering af koncepter
– Købmandskab og drift

Læringsspil

Vi er fortalere for at anvende forskellige spil og simuleringer i træningen. At spille sig til læring handler om at kunne se og føle effekten af sine handlinger uden at konsekvenserne i virkelighedens verden rammer. Det er fordelen ved simulering. Virkeligheden giver dig ikke mulighed for at tage en timeout og prøve forfra!

Forandringsledelse – Change Navigator

Change Navigator er et læringsspil om forandringsledelse, der sætter spillerne i spidsen for et simuleret forandringsprojekt. I løbet af en enkelt session introducerer Change Navigator deltagerne for den fulde kompleksitet i forandringsledelse. Spillet skaber et samlet overblik over processen og giver bud på ledernes handlerum. Spillet anvender fiktion og et skift i perspektiv, hvor deltagerne kan lære og afprøve nye veje. Egne handlinger og konsekvenserne af valg ses tydeligere i en simuleret virkelighed. Man lærer både med og af hinanden – på en måde, som er fagligt udfordrende, intens, konkurrencebetonet og sjov.

Samarbejdspartnere

Planorama er en online platform, der kan tilgås fra web, mobil samt tablets, som giver overblik over samtlige HR-aktiviteter i virksomheden. Løsningen kan bruges til introduktion af nye medarbejdere, træning og facilitering af eksisterende medarbejdere gennem kurser, test og præsentationer, kompetenceudvikling, administration med mere. Læs mere her >>

Konsulenternes passion for retail

Kontant afregning

"Jeg trives med at de rigtige initiativer og den rigtige adfærd afregnes af kunden med det samme"

Jens Münter, Partner GMLHR Retail

Salg er service

”I min bog handler retail om service! Service er salg og salg er service. ”

Mie Reenberg, Konsulent GMLHR Retail

Dedikerede og dygtige ledere

"Folk som ikke kender til Retail vil blive overrasket over, hvor mange dedikerede og dygtige ledere du finder i denne branche. Mennesker som brænder for deres fag og for at gøre en forskel for kunderne. "

Jens Münter, Partner GMLHR Retail

Købmandskabet og dynamikken

”Købmandskabet og dynamikken bl.a. som følge af forbrugernes foranderlige købsadfærd samt den kontante afregning – det er for mig charmen ved detailhandlen”

Lars Gaarde, Partner GMLHR Retail

Besøg også - GML-HR