Sådan rekrutterer vi

Detailhandel er people’s business. Den menneskelige faktor afgør ofte, om en butik bliver en succes eller en fiasko. Og den helt centrale person i denne forbindelse er butikslederen.

Vi har mange års erfaring i at afdække en butikskædes behov, og vi ved, hvad der kræves for at finde kandidaten med de rigtige kompetencer og personlige egenskaber.

Basis for samarbejdet er et tæt partnerskab mellem os og kunden. Når vi har et dybt kendskab til virksomheden, dens strategi og udfordringer, kan vi yde hurtig og professionel service, når behovet opstår.

Hvilken person har I brug for?
Første skridt er en grundig dialog med virksomheden. Kravene til faglige kompetencer og menneskelige egenskaber gøres helt skarpe, og samtidig skal vi have en god forståelse af virksomhedens situation, udfordringer og succesfaktorer.

Bruttolisten
Vi finder kandidater via forskellige kilder – vores kandidatdatabase, vores professionelle netværk og gennem systematisk research. Vi har arbejdet med retail i mange år, vi kender landskabet, og vi ved, hvor talenterne er.

Udvælgelse
Gennem grundige interviews, tests og referencer afdækker vi kandidaternes potentiale for succes i jobbet. Det handler om faglige og personlige egenskaber, men lige så meget om kandidaternes evne til at passe ind i kædens organisation, kultur og strategi.

At lukke en aftale
Vi slipper ikke opgaven, før kontrakten er skrevet. De bedste kandidater er eftertragtede, og vi bruger vores erfaring til at hjælpe kandidaten gennem den sidste beslutningsfase. Det er utroligt vigtigt, at beslutningen træffes på et så oplyst grundlag som muligt – for begge parters skyld.

Opfølgning og garanti
Vi følger op efter ansættelsen for at sikre, at processen forløb tilfredsstillende, og at den nyansatte er kommet godt i gang. Vi giver garanti på nye ansættelser – perioden afhænger af stillingstype og organisatorisk niveau.